การจัดส่งเล่มทะเบียน

ท่านสามารถขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่บริษัทแมนไฮมม์
หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) โดยการแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์